חדש - מדריכי מניעה

רכזת: אורטל אסוס

אגף הנוער מפעיל תכנית חדשה בשיתוף הרשות החדשה למניעת התנהגויות סיכון ותכנית לילדים ונוער בסיכון - תכנית 360.

בבסיס התכנית, הפעלת מדריכי מניעה במרחבים הפורמאליים והבלתי פורמאליים.

מדריך המניעה הינו מדריך בלתי פורמאלי הפועל לקידום אקלים מיטבי ומזעור תופעות של אלימות, התנהגויות מסוכנות, ונשירה סמויה בתוך בית הספר.

המדריכים יפעלו בחטיבות הביניים: בגין, גולדווטר, רבין ואולפנה.