קייטנות קיץ 2023

ההרשמה לקייטנות קיץ 2023 אוטוטו נפתחת...


 

פותחים הרשמה לקייטנות 2023
לילדי הגנים וכיתות א׳-ג׳
ולילדי כיתות ד׳ ומעלה בקייטנות מקצועיות

פתיחת ההרשמה ביום שלישי ו  י״ז סיון ו 6.6.23

באתר רשת המתנ״סים אילת:

 www.eilatmatnasim.org.il