כל המתנ"סים בטלפון אחד 3577*

לנוחיותכם השקנו מספר טלפון אחד לכל השלוחות, האגפים, הספריות והמתנ"סים 3577*


כל השלוחות
כל האגפים

אגף גיל רך ומשפחה (מעונות, צהרונים, מועדוניות, תיאטרונצ'יק, בית ספר להורים)

אגף נוער וספורט (מסגרות ותנועות הנוער, היחידה לקידום נוער, בית ספר לכדורסל, בית ספר לכדורגל, מרכז הטניס, חוגי הכדורשת)

כל הספריות

ספריה עירונית מרכזית, ספריית שלוחת שחמון

כל המתנ"סים
מתנ"ס בית רובין, מתנ"ס יעלים, מתנ"ס קולייר, מתנ"ס שחמון
הכל בטלפון אחד 3577*
לצפיה בכל הטלפונים והמיילים ברשת, לחצו:

ספר הטלפונים של רשת המתנ"סים