נותרו מקומות בודדים בקייטנות

ניתן עדיין להירשם לקייטנות עד אמצע אוגוסט