דלג לתוכן העמוד
פייסבוק אינסטגרם ניוזלטר
טוען...
מרינה ברו
רכזת עולים
08-6301704

תוכנית לימודית חברתית לנוער עולה, שמטרתה קידום לימודי וחיזוק מעמדם החברתי, עד לביטול הפערים הקיימים. מיועד לכתות ז-יב, בשיתוף משרד הקליטה  והחברה למתנ"סים.

תוכניות לעולים -פלא בית רובין

שם החוג שם הקבוצה גיל מרכז ימי פעילות מחיר פרטים
שם החוג: קליטה שם הקבוצה: פל"א י' גיל: נוער 13-18 מקום: מתנ"ס בית רובין ימי פעילות: א - 18:00
ג - 17:00
ד - 17:00
מחיר: 0.00₪ פרטים: מידע והרשמה

מידע

קבוצה: פל"א י'

מרכז: מתנ"ס בית רובין

קבוצת גיל: נוער 13-18

זמן פעילות

מתאריך: 01/09/2020

עד תאריך: 30/06/2021

תגבור בלמידה בשלוש מיומנויות לנוער עולה בעברית, אנגלית, מתמטיקה' א - 18:00
21:00' ג - 17:00
19:00' ד - 17:00

עלות והרשמה

0.00₪
()

להרשמה לחוג לחצו כאן


שם החוג: קליטה שם הקבוצה: פל"א יא'-יב' גיל: נוער 13-18 מקום: מתנ"ס בית רובין ימי פעילות: ב - 18:00
ג - 19:00
ד - 19:00
מחיר: 0.00₪ פרטים: מידע והרשמה

מידע

קבוצה: פל"א יא'-יב'

מרכז: מתנ"ס בית רובין

קבוצת גיל: נוער 13-18

זמן פעילות

מתאריך: 01/09/2020

עד תאריך: 30/06/2021

תגבור למידה לנוער עולה במקצועות עברית א, אנגלית, מתמטיקה, בשלושת המיומנויות קריאה כתיבה ודיבור' ב - 18:00
21:00' ג - 19:00
21:00' ד - 19:00

עלות והרשמה

0.00₪
()

להרשמה לחוג לחצו כאן


שם החוג: קליטה שם הקבוצה: פל"א כיתה ז' גיל: נוער 13-18 מקום: מתנ"ס בית רובין ימי פעילות: ב - 17:00
ג - 16:00
ד - 17:00
מחיר: 0.00₪ פרטים: מידע והרשמה

מידע

קבוצה: פל"א כיתה ז'

מרכז: מתנ"ס בית רובין

קבוצת גיל: נוער 13-18

זמן פעילות

מתאריך: 01/09/2020

עד תאריך: 30/06/2021

בשיתוף משרד הקליטה, החברה למתנ"סים-המחלקה להתחנכות ולמידה.בבתי הספר התיכוני ומנהל שח"ק. מטרת התוכנית שילוב תלמידים עולים מכיתות ז' עד יב' קידומם הלימודי החברתי ועד חלצימצום פערים.פעילותץ לימודית אחרת , למידה עם מורים מ'קצועיים בקבוצות קטנות והכנתם גם לבחינות בגרות.' ב - 17:00
19:00' ג - 16:00
18:00' ד - 17:00

עלות והרשמה

0.00₪
()

להרשמה לחוג לחצו כאן


שם החוג: קליטה שם הקבוצה: פל"א כיתה ח' גיל: נוער 13-18 מקום: מתנ"ס בית רובין ימי פעילות: א - 17:00
ג - 16:00
ד - 17:00
מחיר: 0.00₪ פרטים: מידע והרשמה

מידע

קבוצה: פל"א כיתה ח'

מרכז: מתנ"ס בית רובין

קבוצת גיל: נוער 13-18

זמן פעילות

מתאריך: 01/09/2020

עד תאריך: 30/06/2021

בשיתוף משרד הקליטה, החברה למתנ"סים-המחלקה להתחנכות ולמידה.בבתי הספר התיכוני ומנהל שח"ק. מטרת התוכנית שילוב תלמידים עולים מכיתות ז' עד יב' קידומם הלימודי החברתי ועד חלצימצום פערים.פעילותץ לימודית אחרת , למידה עם מורים מ'קצועיים בקבוצות קטנות והכנתם גם לבחינות בגרות.' א - 17:00
19:00' ג - 16:00
18:00' ד - 17:00

עלות והרשמה

0.00₪
()

להרשמה לחוג לחצו כאן


שם החוג: קליטה שם הקבוצה: פל"א כיתה ט' גיל: נוער 13-18 מקום: מתנ"ס בית רובין ימי פעילות: א - 17:00
ג - 16:00
ד - 17:00
מחיר: 0.00₪ פרטים: מידע והרשמה

מידע

קבוצה: פל"א כיתה ט'

מרכז: מתנ"ס בית רובין

קבוצת גיל: נוער 13-18

זמן פעילות

מתאריך: 01/09/2020

עד תאריך: 30/06/2021

בשיתוף משרד הקליטה, החברה למתנ"סים-המחלקה להתחנכות ולמידה.בבתי הספר התיכוני ומנהל שח"ק. מטרת התוכנית שילוב תלמידים עולים מכיתות ז' עד יב' קידומם הלימודי החברתי ועד חלצימצום פערים.פעילותץ לימודית אחרת , למידה עם מורים מ'קצועיים בקבוצות קטנות והכנתם גם לבחינות בגרות.' א - 17:00
19:00' ג - 16:00
20:00' ד - 17:00

עלות והרשמה

0.00₪
()

להרשמה לחוג לחצו כאן


שם החוג: קליטה שם הקבוצה: פל"א מעברים גיל: נוער 13-18 מקום: מתנ"ס בית רובין ימי פעילות: א - 09:00
ב - 09:00
ד - 09:00
מחיר: 0.00₪ פרטים: מידע והרשמה

מידע

קבוצה: פל"א מעברים

מרכז: מתנ"ס בית רובין

קבוצת גיל: נוער 13-18

זמן פעילות

מתאריך: 12/08/2021

עד תאריך: 31/08/2021

נוער עולה מקבל תגבור לימודי במעבר לתיכון יקבל תגבור בעברית' א - 09:00
12:00' ב - 09:00
12:00' ד - 09:00

עלות והרשמה

0.00₪
()

להרשמה לחוג לחצו כאן