פלא טף

רכזת: יוני אלמוג

מרכז פלא-טף פועל בשיתוף פעולה עם מרכז הגיל הרך

במתנס שחמון ומתנדבות מהקהילה.

במרכז, אוירה יחודית להורים ופעוטות מגיל לידה ועד גיל

שנתיים ומבחר פעילויות: עיסוי תינוקות, בית פתוח, משחק טף,

גריה חושית והדרכה להורים.

הפעילות מתקיימת בימי שלישי בבוקר בשעות 09:00-12:00

בתחנה ה לבריאות המשפחה.

התשלום יתבצע באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי בלבד בעסקת שב"א ( שאינה מנצלת את המסגרת בכרטיס ואינה מהווה אשראי בבנק ) .

      ניתן להרשם ללא כרטיס אשראי, באמצעות תשלום במזומן בדלפקי הרישום במתנ"סים. 

      ניתן להגיש בקשה חריגה לתשלום "חודש בחודשו" או תשלום בהמחאות  ( בכפוף לאישור רשת המתנ"סים אילת )

 

ומשפחה רך גיל אגף

זהב בגן

רכזת: אורה ארז

בשיתוף מינהל החינוך והאגף לשירותים חברתיים בעיריית אילת,

שלמ-החברה למתנסים ומועדוני הקשישים בקולייר וביעלים.

כ40- גימלאים מתנדבים בגני הילדים ובמעונות ברחבי העיר.

המתנדבים מגיעים באופן קבוע, יום בשבוע, תורמים ממרצם, יכולתם וכשרונותיהם לילדים ואף משמשים כסב-גן.“ אחת

לחודש נפגשים הגימלאים למפגשי השתלמות קמפוס בגן.

התוכנית מלווה עי ועדת היגוי עירונית.

לקראת שנת תשפ"א, אנו קוראים למתנדבים חדשים להצטרף לתכנית.