רכז: איתמר לוין פרידמן

תכנית ״עמיתי דילר״ הינה תכנית מנהיגות נוער הפועלת במסגרת ״שותפות ביחד״ אילת-אילות-טורונטו (הסוכנות היהודית) ובשיתוף עם עיריית אילת, רשת המתנ״סים אילת ומתנ״ס חבל אילות. במסגרת התכנית מתקיימים ביקורים ומפגשים הדדיים בין חניכי התכנית בארץ ובחו״ל. התוכנית מובילה בפיתוח מנהיגות נוער יהודי, ומציעה מודל ייחודי לחוות פלורליזם יהודי ושותפות ישראלית, במטרה להוביל את בני הנוער למנהיגות תוך פיתוח כישורים, ידע ותחושת מחויבות שתצייד אותם בנטילת תפקידי מנהיגות בקהילה. לגילאי כיתות י״א-י״ב.