נהלי הרשמה לפעילות / קייטנות / מחנות הקיץ והחגים:

 • פתיחת המסגרת מותנית במספר מינימלי של משתתפים.
 • הרישום לכל זמן הפעילות. אין אפשרות לרשום לזמן חלקי (על בסיס יומי).
 • ניתן לשלם בכרטיסי אשראי עד -3 תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה ובמזומן,
 • לא יינתן החזר כספי בעבור ביטול במהלך המסגרת, למעט סיבה רפואית מוצדקת ובאישור רופא,
  לא כולל בי"ס של החגים ובי"ס של החופש הגדול, בהם אין החזר על פי הנחיות משרד החינוך.
 • במסגרת פעילות הקיץ והחגים, לא נתמודד עם בעיות משמעת חריגות.
 • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השתתפותו של ילד, בשל בעיות משמעת.
  במקרים מיוחדים בלבד, יינתן החזר כספי בניכוי ימי ההשתתפות. לא כולל בי"ס של החגים והחופש הגדול.
 • ילד הרשום בשנת הלימודים במסגרת חינוך מיוחד, השתתפותו בקייטנות המתנ"ס מותנית באישור הרכז/ת..
 • אין אחריות על אבדות. נא לא לשלוח לקייטנה דברים יקרי ערך. חפצי המשתתף הם באחריותו בלבד.
 • על הילדים מהחינוך המיוחד, חלים כל הנהלים של הקייטנה.

התשלום יתבצע באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי בלבד בעסקת שב"א (שאינה מנצלת את המסגרת בכרטיס ואינה מהווה אשראי בבנק).
ניתן להרשם ללא כרטיס אשראי, באמצעות תשלום במזומן בדלפקי הרישום במתנ"סים. 
ניתן להגיש בקשה חריגה לתשלום "חודש בחודשו" או תשלום בהמחאות  (בכפוף לאישור רשת המתנ"סים אילת)

ביטוח:

 • הרשת דואגת לבטח את אחריותה החוקית כלפי משתתפיה בפעילות הרשת.
 • במקרה של אירוע/תאונה, באחריותכם להודיע מיידית למדריך.
 • המדריך ידאג למלא דוח תאונה על מנת להעביר הודעה מסודרת לחברת הביטוח.
 • אין הרשת מתחייבת לקבל הודעות שנמסרו באיחור.
 • אנו מחויבים לנהוג על פי הוראות חברת הביטוח.