נהלי הרשמה לפעילות / קייטנות / מחנות הקיץ והחגים:

 • פתיחת המסגרת מותנית במספר מינימלי של משתתפים.
 • הרישום לכל זמן הפעילות. אין אפשרות לרשום לזמן חלקי (על בסיס יומי).
 • ניתן לשלם בכרטיסי אשראי עד -3 תשלומים שווים ללא ריבית והצמדה ובמזומן,
 • לא יינתן החזר כספי בעבור ביטול במהלך המסגרת, למעט סיבה רפואית מוצדקת ובאישור רופא,
  לא כולל בי"ס של החגים ובי"ס של החופש הגדול, בהם אין החזר על פי הנחיות משרד החינוך.
 • במסגרת פעילות הקיץ והחגים, לא נתמודד עם בעיות משמעת חריגות.
 • המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השתתפותו של ילד, בשל בעיות משמעת.
  במקרים מיוחדים בלבד, יינתן החזר כספי בניכוי ימי ההשתתפות. לא כולל בי"ס של החגים והחופש הגדול.
 • ילד הרשום בשנת הלימודים במסגרת חינוך מיוחד, השתתפותו בקייטנות המתנ"ס מותנית באישור הרכז/ת..
 • אין אחריות על אבדות. נא לא לשלוח לקייטנה דברים יקרי ערך. חפצי המשתתף הם באחריותו בלבד.
 • על הילדים מהחינוך המיוחד, חלים כל הנהלים של הקייטנה.

התשלום יתבצע באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי בלבד בעסקת שב"א ( שאינה מנצלת את המסגרת בכרטיס ואינה מהווה אשראי בבנק ) .

ניתן להרשם ללא כרטיס אשראי, באמצעות תשלום במזומן בדלפקי הרישום במתנ"סים. 

ניתן להגיש בקשה חריגה לתשלום "חודש בחודשו" או תשלום בהמחאות  ( בכפוף לאישור רשת המתנ"סים אילת )

ביטוח:

 • הרשת דואגת לבטח את אחריותה החוקית כלפי משתתפיה בפעילות הרשת.
 • במקרה של אירוע/תאונה, באחריותכם להודיע מידית למדריך.
 • המדריך ידאג למלא דוח תאונה על מנת להעביר הודעה מסודרת לחברת הביטוח.
 • אין הרשת מתחייבת לקבל הודעות שנמסרו באיחור.
 • אנו מחויבים לנהוג על פי הוראות חברת הביטוח.