נוהל הרשמה להשתתפות בשבט צופי אילת

פרטי הפעילות:

 • הפעילות מתקיימת במתחם שבט הצופים (בבית ספר "אלון" לשעבר), פעמיים בשבוע: בימי שלישי בשעות 17:00-19:00 וימי שישי בשעות 15:00- 17:00.
 • לא תתקיים פעילות על פי לוח חופשות וחגים של משרד החינוך, למעט טיולים או אירועים שבטיים מיוחדים.
 •  במשך השנה נצא לשני טיולים הכוללים לינה בחוץ, ולמחנה קיץ. בנוסף, אירועים וטקסים מיוחדים.

נהלי הרשמה ותשלום לצופים:

 • רישום ותשלום לפעילות בצופים לכל תקופת שנת הפעילות.
 • ילד רשאי להגיע לארבע פעולות ניסיון לפני הסדרת התשלום.
 • התשלום הוא עבור דמי חבר תנועתיים הכולל ביטוח אתגרי צד ג', סכום שלא יוחזר במקרה של ביטול הרשמה.
 • משתתף בפעילות בצופים יחשב כרשום רק לאחר שסיים את תהליך הרשמה הכולל: הרשמה לצופים באמצעות המחשב וסיום נוהל התשלום. כמו כן, הרשמה לטיולים במשך השנה מותנית בהרשמה שנתית לצופים.
 • ניתן לשלם בכרטיסי אשראי באמצעות עסקת שב"א ( חיוב חודשי ללא ניצול מסגרת האשראי של הכרטיס ) או במזומן
 • לתשלום בהמחאות יש למלא בקשה במזכירות הרישום. התשלום כפוף לאישור רשת המתנ"סים
 • התשלום לפעילות השנתית בצופים לא כולל מדים (חאקי) ואירועים מיוחדים נוספים במשך השנה (בעלות מינימלית).
 • על הילדים מהחינוך המיוחד, חלים כל הנהלים.

החזר כספי בעבור ביטול השתתפות בצופים או מעבר לפעילות אחרת:

 • ניתן לפרוש מהפעילות על ידי הגשת בקשה בכתב במזכירות המתנ"ס, או למלא טופס ביטול מקוון באתר הרשת.
  באחריות המשתתף/ת בלבד להגיש את הבקשה.
 • הביטול יכנס לתוקף החל מהחודש שלאחר תאריך בקשת הביטול.
 • משתתף המפסיק את פעילותו בצופים, יוכל לעבור לפעילות אחרת ברשת. במידה ואינו מעוניין לעשות כן, הביטול והחזר הכספים בגינו, יכנס לתוקף החל מהחודש שלאחר תאריך הודעת הביטול על פי החלק היחסי של התקופה שבה היה רשום לפעילות כולל טיולים על פי תקופת הרישום.
 • אופן החזרת הכספים: על פי אופן התשלום בה השתמש הרוכש. למשלמים בכרטיס אשראי, זיכוי כרטיס האשראי בהתאם לתשלומים. למשלמים באמצעות המחאה, יוחזרו ההמחאות הרשומות לפקודת המתנ"ס.
  על כל המחאה שתוחזר יחויב המשתתף ב-18 ₪ עמלה. למשלמים במזומן ויתרות נוספות להחזרה, יוחזרו באמצעות העברה בנקאית.
 • אין ביטול השתתפות רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.
 • ללא החזר כספי בעבור דמי חבר תנועתי (220 ₪).
 • בכל מקרה, ביטול יעשה אך ורק על ידי המתנ"ס ולא ישירות מול הבנק.
 • זיכוי בעקבות שינוי תעריף למפעלים/טיולים, יעבור לתשלומים למפעלים/טיולים בהמשך או להחזר כספי בסוף שנת הפעילות.

הנחות:

 • ההנחות המקובלות במתנ"ס לא חלות על הצופים.
 • לא תינתן הנחה על תשלום דמי חבר תנועתי. (220 ₪)
 • הנחות עבור פעילות שנתית, אחים בכיתות ד'-ט': אח שני ומעלה 15%.
 • הנחות אחים עבור מפעלים/טיולים יינתנו בהתאם לפרסום ההנהגה בסמוך לתאריך היציאה.
 • חניכי כיתה ט', הנרשמים למחנה קיץ + מסכם, ישלמו 1,100 ₪ עבור שניהם, הנחה תינתן בהתאם.
 • במקרים מיוחדים, ניתן לפנות לוועדת הנחות על ידי טופס בקשה בצירוף מסמכים.
  את טופס הבקשה ניתן להדפיס מהאתר של רשת המתנ"סים או לבקש מראש השבט באמצעות המייל: [email protected]
 • אין כפל הנחות.

ביטול השתתפות במפעל / טיול / קורס:

 • הודעה על ביטול, יש לשלוח למייל: [email protected]
 • ביטולים יתקבלו עד 7 ימי עבודה לפני תחילת המפעל/טיול/קורס, החזר מלא למשתתף.
 • ביטול לאחר 7 ימים ועד 3 ימים לפני תחילת הטיול/קורס, יחויב ב- 5% דמי ביטול.
 • לא יינתן החזר כספי בעבור ביטול של 3 ימים לפני תחילת המפעל/טיול/קורס או במהלך המפעל/טיול/קורס, למעט סיבה רפואית באישור רופא.
 • לא יינתן החזר כספי בעבור ביטול רטרואקטיבי.

ביטוח:

 • חניכי תנועת הצופים יהיו מבוטחים בביטוח אתגרי צד ג'.
 • הביטוח הוא במסגרת תנועת הצופים מרגע העברת התשלום למתנ"ס.
 • הביטוח במערכת החינוך אינו מהווה תחליף לביטוח זה.

בברכת שנת פעילות פורה, בטוחה ומהנה
צוות שבט צופי אילת

טופס הסכם השתתפות בפעילות תנועת הצופים