עופרה בוארון
מנהלת מרכז הדרכה ומחלקות הנוער
08-6307037
08-6307037

מרכז ההדרכה מהווה שדרה מרכזית להקניית הכשרה, ידע וכלים מקצועיים לכלל עובדי הנוער במתנ“ס ומחוצה לו. מרכז ההדרכה פועל במגוון תחומים של מאגרי מידע, קיום פורום של צוותי עבודה, בניית השתלמויות, סיוע וייעוץ בהכנת תכניות הדרכה, הנחיה והדרכה פרטנית לאנשי המקצוע ושדרוג העובד המקצועי, תוך מתן דגש לחיזוק ולשינוי על מנת לתת מענה חדשני, משוכלל ורלוונטי למודרכים. המטרה, מתן מענה לכלל המדריכים בתחום החינוך הבלתי פורמלי, ייעול ושימוש מושכל במשאבים ובאמצעים של רשת המתנ“סים, לשם טיפוח מיומנויות מקצועיות במסגרת התמודדותם עם האתגרים המוצבים בפניהם היום ועם אתגרי המחר. כל הפעילויות של מרכז ההדרכה נועדו לשדרוג הצוותים, להטמעה ולהפצה של הידע הקשור בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון. כך תוכל “חכמת השדה“ להיות מוצגת ומועברת בקרב קהילת אנשי המקצוע. בנוסף, קורסים ופורומים מקצועיים ויעודיים לעובדים ברשת.