כוכי ינוקה יאיון
מזכירת מעונות
08-6307069

מעונות קהילתיים מבית ״רשת התחלה חכמה״ של החברה למתנ״סים.

רכזת מעונות: רותי מזרחי


מסגרת חינוכית לילדים בגילאי חצי שנה עד שלוש על פי חלוקה לקבוצות גיל, בפיקוח משרד החינוך והחברה למתנ״סים, ובשיתוף משרד הרווחה והבטחון החברתי ונשרד הכלכלה והתעשיה.
במעונות שלנו, גישה חינוכית תואמת התפתחות, מגוון התנסויות ויחס אישי. הצוות מקצועי ומודרך על פי גישה חינוכית ייחודית המאפשרת לילד בחירה ומתעדת תהליכים התפתחותיים.

התפיסה החינוכית: מטרות, עקרונות וערכים

במעונות של הרשת מתקיימים קשרי גומלין שיתופיים, הדדיים ומשמעותיים עם הקהילה שבתוכה הם פועלים. אנו רואים
בהורים גורם משמעותי ושותפים מלאים בתכנון ובעשיה החינוכית. תכניות רבות מתקיימות בשיתוף הורים ובשיתוף גורמים בקהילה.

יצירת מסגרת חינוכית מיטבית לגיל הרך

במעונות ניתן מענה לצרכים של הילדים בגילאי לידה עד שלוש, במכלול תחומי ההתפתחות מתוך מענה לקצב, למזג ולפוטנציאל האישי של כל ילד וילדה.

הסביבה החינוכית במעונות

הסביבה החינוכית במעונות כוללת היבט אנושי ואיכותי בין המחנכות והקשרים בינן לבין הילדים, היבט פיזי - ארגון מרחב מתאים למתן טיפול יום יומי איכותי לקיום התנסות ולמידה.

רשת ״התחלה חכמה״ מבוססת על הערכים הבאים: איכותיות - מקצועיות ומצויינות | כבוד האדם - התייחסות בכבוד: לילדים, למשפחותיהם, לצוות, לסביבה ולשותפים | קהילתיות - לשתף את כולם בעבודתנו, בשאיפה לטיפוח מסורות, לשיח זהויות ולהשגת מחוייבות, משמעות, שייכות וערבות הדדית בדגש על מעון בונה קהילה | שמחת חיים - שמחה ומאור פנים, באווירה של אופטימיות והומור. 

התשלום במעונות עפ״י שכר לימוד מדורג של משרד הכלכלה והתעשיה.
לוח חופשות: בהנחיית משרד החינוך והחברה למתנ״סים.

התשלום יתבצע באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי בלבד בעסקת שב"א (שאינה מנצלת את המסגרת בכרטיס ואינה מהווה אשראי בבנק).
ניתן להרשם ללא כרטיס אשראי, באמצעות תשלום במזומן בדלפקי הרישום במתנ"סים. 
ניתן להגיש בקשה חריגה לתשלום "חודש בחודשו" או תשלום בהמחאות  (בכפוף לאישור רשת המתנ"סים אילת)

מעון חלומותיי 08-6337133 | מעון קולייר 08-6301820 | מעון שורשים 08-6307066