מרינה ברו
רכזת עולים
08-6301704

מועדון אואזיס- מועדון  לפנסיונרים עולים ממדינות חבר העמים בשיתוף משרד הרווחה והאגף לשירותים חברתיים בעיריית אילת. פעילות פנאי מעושרת , לימודי עברית, ספורט , אומנות ומוסיקה.

בית חם לניצולי שואה- מפגש שבועי קבוע לניצולי שואה. הנותן מענה להפגת הבדידות, מקור לתמיכה וחיזוק  כישורים וקשרים.

קשישים בית רובין