צוות מתנ"ס יעלים מזווית אישית 

מי אנחנו? עובדי מתנ"ס יעלים פותחים את הלב