ראש השנה  ימים א'-ג'           29.9-1.10.19
 יום כיפור  ימים ג'-ד'  8-9.10.19
 סוכות ושמחת תורה  ימים א'-ב'  13-21.10.19
 פורים  יום ג'  10.3.20
 פסח  ימים ג'-ד'  7-15.4.20
 ערב יום השואה  יום ב'  20.4.20 פעילות עד השעה 19:00
 ערב יום הזיכרון  יום ב'  27.4.20 פעילות עד השעה 19:00
 יום הזיכרון  יום ג'  28.4.20 פעילות עד השעה 13:00
 יום העצמאות  יום ד'  29.4.20
 שבועות  ימים ה'-ו'  28-29.5.20
 יום אחרון לפעילות החוגים **  יום ג'  30.6.20

** ייתכנו שינויים בהתאם לנסיבות