ראש השנה  ימים א'-ג'          25-27.9.22
 יום כיפור  ימים ג'-ד' 4-5.10.22
 סוכות ושמחת תורה  ימים א'-ב' 9-17.10.22
 פורים  יום ג'  7.3.23
 פסח  ימים ד'-ה׳  5-13.4.23
 ערב יום השואה  יום ב' 17.4.23 פעילות עד השעה 19:00
 ערב יום הזיכרון  יום ב'  24.4.23 פעילות עד השעה 19:00
 יום הזיכרון  יום ג'  25.4.23 פעילות עד השעה 13:00
 יום העצמאות  יום ד'  26.4.23
 שבועות ימים ה'-ו׳ 25-26.5.23
 יום אחרון לפעילות החוגים **  יום ו'  30.6.23

** ייתכנו שינויים