רכזת: ליאור בן סימון        טלפון נייד 050-5518454

מרכזת הסניף : מאי פרץ  טלפון נייד 053-7203323

תנועת נוער לצעירים עם צרכים מיוחדים, המשלבת אותם בפעילות חברתית-חינוכית עם בני נוער מהחינוך הרגיל. המשתתפים זוכים לפעילות חברתית-חינוכית מעצימה ומעשירה, הממלאת חלל עצום בחייהם; הם חווים יחדיו פעולות ערכיות בנושאים מגוונים כביתר תנועות הנוער, המותאמות והמונגשות לצרכיהם. הפעילות מתקיימת מידי שבוע, במודל של חונכות אישית-במסגרת קבוצתית. הפעילות המשותפת של ילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים, תורמת להגברת המודעות לאוכלוסיות מיוחדות, לנגישות חברתית ולשילוב מיטבי בקהילה. פעילי התנועה, בוראים יחדיו עולם מופלא של קבלה ועשיה חברתית מעצימה ומעשירה. התנועה פועלת בכל יום ב׳ בין השעות 17:00-19:00 במרכז הנוער ווליום שחמון.