כוכי ינוקה יאיון
מזכירת מעונות
08-6307069

הורים יקרים

אנו שמחים שבחרתם לרשום את ילדיכם למעון של רשת המתנ"סים אילת . אנו משקיעים מאמצים רבים על מנת שילדכם יקבלו יחס חם ואוהב כמו גם, מענה מקצועי איכותי, שכולל פעילות העשרה מותאמת גיל ומגוון פעילויות שייתרמו להתפתחותו. המסמך שלפניכם נועד להסדיר את אופן ההתנהלות בין המרכז הקהילתי לבינכם ההורים. המרכז הקהילתי כפוף לנהלים והנחיות החברה למתנסים – "רשת התחלה חכמה" / משרד העבודה והרווחה / משרד הבריאות הרשות המקומית ופיקוד העורף ויתכנו שינויים בהפעלת המעון ובגביית הכספים ואנו נפעל בהתאם להנחיות המחייבות שיתקבלו מעת לעת. אנו מאחלים לכולנו שנת לימודים טובה ובטוחה.

לתשומת ליבכם :

האמור בהסכם זה בלשון זכר והכוונה הינה לשני המינים.

הסכם הורים - מעונות הגיל הרך

הורים יקרים הנכם מתבקשים לקרוא היטב את הסכם ההשתתפות המצוי באתר האינטרנט של רשת המתנ"סים ובמזכירות המעונות. באפשרותכם לעיין בהסכם זה בכל עת באתר או לצלמו.

יש לציין מס' תעודת זהות מלא ( כולל ספרות ביקורת)
שעת הארכה
שעת הארכה * שדה חובה
בהתאם למפורט בהסכם ההורים האם תהיו מעוניינים בשעת הארכה ?

הצהרת בריאות לנרשם :

הנני מתחייב/ת להודיע למרכז הקהילתי מידית על כל בעיה ו/או מגבלה שהתגלתה וזאת מיד עם גילויה . בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית, הנני מתחייב/ת לחתום על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד על מגבלה רפואית שיימסר לנו ולנהוג בהתאם לאמור בו. בכל מקרה בו הטיפול מחייב סייעת צמודה באחריותי לדאוג לקבלת סייעת צמודה

הצהרת הורים על בריאות הנרשם :
הצהרת הורים על בריאות הנרשם : * שדה חובה
יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה והבעיה.
רגישות ו/או אלרגיה למזון, תרופות או לגורם אחר
רגישות ו/או אלרגיה למזון, תרופות או לגורם אחר * שדה חובה
למען שמירה על בריאות הילד / ה חובה להדגיש בפני מנהלת המעון את הרגישות / אלרגיה
במידה ולילד / ה ליקוי שמיעה או ראיה נא לפרט : במידה ואין נא לציין = אין
במידה ולילד / ה התעלפויות ו/או התכווצויות ו/או התקפי עצירת נשימה , נא לפרט במידה ואין בעיה נא לרשום = אין
מדידת חום: הנני מאשר למטפלת למדוד חום לילד שלי במד חום דיגיטלי .
מדידת חום: הנני מאשר למטפלת למדוד חום לילד שלי במד חום דיגיטלי . * שדה חובה

מידע רפואי נוסף :

הערות :

חל איסור על צוות המעון לתת תרופות לילדים, לרבות אקמול יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה והבעיה

הרני מאשר כי קראתי היטב את כל האמור בהסכם הרישום למעונות רשת המתנ"סים . הנני מסכים עם כל האמור בו .חתימתי בטופס זה מהווה את אישורי והסכמתי להסכם המלא.
הרני מאשר כי קראתי היטב את כל האמור בהסכם הרישום למעונות רשת המתנ"סים . הנני מסכים עם כל האמור בו .חתימתי בטופס זה מהווה את אישורי והסכמתי להסכם המלא. * שדה חובה
Browser not supported