החזון

רשת המתנ״סים אילת, היא לב הקהילה השואפת לבנות קהילה חזקה,
שותפה, מעורבת ופעילה, לעתיד טוב יותר לתושבים.

המטרה

מירב תושבי אילת, ישתתפו ויהיו מעורבים במגוון תחומים של רשת המתנ”סים אילת,
אשר תהווה מרכז מוביל ויוזם, הקשוב לצרכי הקהילה.